Bruggen en kronen

Wat zijn bruggen en kronen?

Bruggen en kronen zijn duurzame vervangers voor tanden en kiezen.
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie terug.
kroon

Een tandheelkundige brug is een constructie ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen, bevestigd op naburige elementen. Deze tanden, die de brug houden worden de pijlers genoemd. Deze pijlers worden door de tandarts afgeslepen. De brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel dummy genoemd. De dummy bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.
brug

CEREC kronen

CEREC is een restauratiemethode waarbij met behulp van computertechniek restauraties worden vervaardigd (CAD/CAM), zoals kronen, inlays, onlays, facings. Het systeem bestaat uit: een camera, een scanner, 3D software en een computergestuurde slijpapparaat. Met CEREC kan in sommige gevallen binnen één en hetzelfde bezoek een kroon of een andere vervangende restauratie worden gemaakt.

Elementen Mondzorg beschikt over het CEREC systeem.

cerec

Wanneer kan een kroon of brug nodig zijn?

"Voldoen uw eigen tanden en of kiezen niet meer? Denk dan eens aan een kroon of brug"

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

  • Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
  • Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden en kiezen die voor in de mond staan.

kroon voortand

Wanneer kan een brug nodig zijn?

  • Om beter te kunnen kauwen.
  • Verbetering van het uiterlijk.
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

uitgroeien kiezen

Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kuunen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één of twee weken tijd nodig. CEREC kronen maken we zelf in de praktijk. Hierdoor zijn er minder bezoeken aan de tandarts nodig en is de doorlooptijd korter.

De behandeling in stappen

Afslijpen van een tand of kies
Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijg u een plaatselijke verdoving.

afslijpen3

Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt.

afdruklepel

Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenoverliggende kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje.

wasplaatje

Kleur bepalen
Als een kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.

kleurbepalen

Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.

Vastzetten
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en hem stevig aan.

vastzetten

Opbouw
Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een kroon of brug, kan uw tandarts eerst een opbouw maken. Hij lijmt de opbouw met een pin in het wortelkanaal vast. Dan plaatst hij de kroon of brug over de opbouw.

opbouwkroonopbouw

Onderhoud
De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek is de rand van de kroon of brug. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flosdraad. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierbij adviseren.

onderhoud