Informatie

Tarieven

Sinds 1 januari 2013 worden de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici landelijk door de overheid vastgesteld. Het tarief dat wij berekenen, hangt af van de tijd die de behandeling in beslag neemt, van de materiaalkeuze en van de service die ons team aan u verleent. Op de tarievenlijst staan de tarieven voor elke behandeling met de daarbij behorende code.

De codes voor gebitsreiniging en instructie alsmede evaluatie preventie zijn veranderd. Er is een tijdsgebonden tarief vastgesteld. De gedachte hierachter is dat deze verrichtingen in elkaar kunnen overlopen en dat de zorgverlener ongeacht of het instructie of gebitsreiniging betreft de benodigde tijd in rekening kan brengen.

lees meer

Onze naam

Elementen Mondzorg

De naam Elementen Mondzorg is met zorg gekozen. Elementen slaat op de vier elementen (water, vuur, lucht en aarde) waaruit volgens de Griekse wijsgeer Empedocles alles is opgebouwd. Elementen slaat ook voor basisonderdeel. In de tandheelkunde worden tanden en kiezen elementen genoemd. Mondzorg verwijst naar het totaal van de dienstverlening die de praktijk biedt.

lees meer