Betalen en infomedics

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende prestaties die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft deze prestaties omschreven, voorzien van een code en het tarief bepaald. Deze tarieven kunt u terugvinden in onze prestatielijst. Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Betalen en Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics B.V. In de meeste gevallen heeft Infomedics met uw zorgverzekeraar afspraken kunnen maken. De nota wordt dan rechtstreeks naar uw verzekering gezonden. Infomedics rekent dan af met uw verzekeraar. U krijgt alleen een nota voor dat deel van de rekening dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed. Voor dit deel zult u een nota ontvangen van Infomedics.

infomedics

Daarom zijn op onze behandelingen de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. De betalingsvoorwaarden staan achterop iedere nota. U dient de nota binnen 30 dagen aan Infomedics te betalen.

Voor vragen omtrent uw nota kunt u op de website van Infomedics kijken bij veelgestelde vragen. Wanneer u hier geen antwoord vindt op uw vraag, kunt u contact opnemen met Infomedics. Bel tijdens kantooruren met de Infomedics Servicedesk, telefoon 036 - 20 31 900. 

Voor vragen aan het CMIB belt u met 036 - 31 008 99.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl en het overzicht tandartsverzekeringen.

Klachten

Als u minder tevreden bent of een klacht heeft over een behandeling of over de wijze van informeren, vraag dan om een verhelderend gesprek. U kunt een klacht telefonisch melden tijdens de openingstijden van de praktijk of via de contactpagina. Uw tandarts kan dan uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Elementen Mondzorg neemt uw klacht zeer serieus en wij willen graag samen met u tot een oplossing komen.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.