Orthodontie

Orthodontie

Scheve tanden is een bekend probleem, zowel voor kinderen als volwassenen. Orthodontie is het rechtzetten van de tanden en kiezen; en ook het beïnvloeden van de groei en/of de stand van de kaken. Zo ontstaat er langzamerhand een mooi recht gebit in een harmonieus gezicht, waarmee je voluit kan lachen, goed kunt praten, bijten en kauwen. Tevens is een recht gebit gemakkelijker schoon en gezond te houden. Om dit te bereiken gebruiken we verschillende soorten beugels. Deze oefenen constant een lichte kracht uit op de tanden, kiezen en/of kaken, waardoor deze langzamerhand naar de goede stand bewegen.

Orthodontische behandeling (ook wel beugelbehandeling genoemd) is meestal op elke leeftijd mogelijk en geeft goede resultaten (mits de conditie en verzorging van het gebit goed zijn en de instructies bij de beugel goed worden opgevolgd). Bij kinderen kan extra gebruik worden gemaakt van de groei van de kaak en de wisseling van tanden en kiezen. Een beugelbehandeling duurt gemiddeld 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de situatie.

Bij Elementen Mondzorg is op woensdag tandarts voor orthodontie Ianthe van der Sterren werkzaam. Zij is tandarts en heeft zich extra geschoold voor orthodontische behandelingen en heeft vele jaren ervaring. Zij is lid van de OVAP (Orthodontische Verenging voor Algemeen Practici, zie www.ovap.nl). Ze is echter geen orthodontist. Daarom verwijzen we bij ingewikkelde problemen door naar een orthodontist in de regio. In het merendeel van de gevallen kunnen wij u in onze praktijk helpen.

lees meer

Werkwijze

Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen of u tevreden bent met uw huidige gebitssituatie, naar uw verwachtingen en wensen. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van de orthodontische behandeling en de kosten bespreken.

Als we met u besluiten te starten met een beugelbehandeling, maken we een afspraak voor aanvullend uitgebreid onderzoek. Bij deze afspraak vragen we naar uw tandheelkundige of medische geschiedenis, nemen verschillende foto's (digitale en röntgenfoto's), maken een analyse van uw gebit en gezicht en maken een afdruk van uw gebit.

Vervolgens stellen we een gedetailleerd persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke technische stappen en materialen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het 'in vorm' te krijgen. Mochten hierbij nieuwe dingen aan het licht komen, dan zullen we dit met u bespreken.

Een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide orthodontie-assistente. Zij is bekwaam en bevoegd om deelbehandelingen uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de tandarts voor orthodontie. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u de instructie voor het dragen van de beugel goed opvolgt. Een goede mondhygiëne is hierbij ontzettend belangrijk. Daarom begeleiden we u gedurende de beugelbehandeling extra goed met het schoonhouden van het gebit.

Soms kan er wat los of kapot gaan aan een beugel. Hierdoor is het mogelijk dat u vaker terug moet komen om dit bij te sturen. Er worden geen extra kosten berekend voor extra bezoeken 'tussendoor', tenzij er sprake is van onzorgvuldig gebruik van de beugel.

Als de tanden, kiezen en/of kaken in de gewenste positie staan, kunnen we de beugelbehandeling beëindigen. Omdat de tanden, kiezen en/of kaken op de juiste positie moeten blijven staan, is het na een vaste beugel vaak nodig om het gebit hierin te ondersteunen met een (onzichtbare) retentiebeugel en/of –spalkje achter de tanden. Het dragen van een uitneembare beugel bouwen we af.

Kosten van een beugelbehandeling

Voordat we met de beugelbehandeling beginnen, krijgt u van ons een begroting met daarin de kosten van de beugelbehandeling. Hierin zijn alle kosten vanaf het opstarten van de behandeling (aanvullend onderzoek) tot en met de nacontroles opgenomen. De kosten van de beugelbehandeling zijn opgebouwd uit diverse F-codes in de tarievenlijst tandartsen. Deze lijst is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldt voor behandelingen vanaf 1 januari 2017.

Aan de hand van de begroting kunt u zelf nakijken wat uw zorgverzekeraar vergoed.

In de meeste gevallen wordt orthodontie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is alleen het geval wanneer u een orthodontiebehandeling nodig heeft bij een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaken. In andere gevallen kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Informeer hierbij naar de voorwaarden van uw verzekeraar. Over het algemeen is de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar door de zorgverzekeraar goed, mits u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde.

Meer informatie? Zie www.orthodontist.nl of download de brochure “Beugel” op de folderpagina

Voor verdere informatie over beugels kunt u altijd contact met ons opnemen of een afspraak maken voor persoonlijk advies: 0599-23 53 00 of info@elementenmondzorg.nl